หยุดไม่อยู่..!!! ต้นตำหรับตรวจผลเรียนออนไลน์ กศน.”ทีม ICT เมืองคนแกร่ง”แผ่ขยาย/คิดเล็กแต่ใหญ่มาก…

19883876_1542135869170797_1784040220_n

“เลือกเทคโนโลยี ICT โลกแห่ง Social Media ใช้โปรแกรมที่เขียนและพัฒนาขึ้นมาเอง แก้ปัญหา แม้หลายคนคิดเพียงเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย หรือหลายคนมองข้าม การตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วดำเนินการแก้ไข โดยใช้สติปัญญา จากจุดเล็กๆ และเกิดประโยชน์ แม้ไม่มีวิชาการงานวิจัยรองรับ ไม่ขึ้นแท่นรับรางวัล แต่โดนใจนักศึกษา ผู้ปกครองที่สนองตอบ”

19758130_1542155502502167_785918396_n

        จากความมุ่งมั่น เพื่อพัฒนา กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้เทคโนโลยี ICT โลกแห่ง Social Media ที่ยอมรับว่ามีบทบาทที่สำคัญของประชาชนในปัจจุบัน และวันนี้เราได้เดินทางมาไกลมากแล้วกับการพัฒนา จากจุดเริ่มต้นที่หลายคนยังมองไม่เห็น ตั้งแต่ปี 2555 ที่นายอภิวัฒน์  สังคง ครู กศน.ตำบลท่าไม้ กศน.อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ที่พัฒนาระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ การจัดแสดงตารางสอบ สนามสอบ โดยใช้โปรแกรมที่เขียนและพัฒนาขึ้นมาเองจากความรู้เดิมที่ได้เรียนมา เพื่อใช้ตอบโจทย์นักศึกษา แทนการโทรศัพท์มาถาม การเดินทางระยะไกลๆมาเพื่อทราบข้อมูลเพียงเรื่องเดียว จุดเปลี่ยนจุดนี้ทำให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในเวลาต่อมา

19691234_1542135259170858_569252690_n

แม้หลายคนคิดเพียงเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย หรือหลายคนมองข้าม การตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วดำเนินการแก้ไข โดยใช้สติปัญญา จากจุดเล็กๆ และเกิดประโยชน์ แม้ไม่มีวิชาการงานวิจัยรองรับ ไม่ขึ้นแท่นรับรางวัล แต่โดนใจนักศึกษา ผู้ปกครองที่สนองตอบ แนวทางการศึกษานอกระบบ ทำให้รู้แผนการเรียนรู้ ของ กศน. และจังหวัดในภาคกลาง อาทิ กศน.จังหวัดลพบุรี ได้เชิญไปเป็นวิทยากรขยายความรู้แนวคิดในเวลาต่อมา

14068165_131942743920907_1120817360666511360_n

การกล้าที่จะทำ แม้จะเป็นจุดเล็กๆไม่มีการโปรโมท ไม่มีแรงหนุน ค่อยเป็นค่อยไป แม้วันนี้ระบบจะพัฒนาภาพรวมมากยิ่งขึ้น โดยใช้แนวคิดเดิมที่นายกำจร หัดไทย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้ริเริ่มคลิปการสอนรายวิชาเลือกและแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมคือการเรียนรู้เพิ่มเติมตอบสนองการเรียนรู้รองรับให้ครบวงจรมากขึ้น จากอดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นายบุญทรง จิโนเป็ง ผู้อำนวยการฯ เมื่อปี 2559

13445755_1121687837888190_680375463297556106_n

ได้ให้แนวคิดการเดินทางไปศึกษาดูงานของครูเชน วสันต์ อินทะ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปต่อยอดการตรวจสอบผลการเรียนรู้ออนไลน์ ที่กศน.จังหวัดเชียงราย และ กศน.กำแพงเพชร ก็เป็นพันธมิตรที่ดี รวมทั้งได้รวบรวม“ทีม ICT เมืองคนแกร่ง กศน.กำแพงเพชร” ครู กศน.ตำบล เช่น นายอินทนนท์  แก้วทอง และอีกหลายคน เป็นต้น เพื่อตอบสนองการเรียนรู้แบบ กศน.ภายใต้ชื่อ kppnfe 60.0 ที่มีรูปแบบสนองความต้องการการเรียนรู้

19832657_1542135899170794_1889202585_n

1. การตรวจสอบผลการเรียนและการเรียนรู้รายบุคคลออนไลน์

2. สื่อคลิปเพื่อการเรียนรู้บน youtube Kppnfe 60.0

3. สถานีข่าวออนไลน์ ชื่อ “ข่าว kppnfe news” (ttp://kpp.nfe.go.th/nfe_kpp_news/)

4. ดิจิทัลมาร์เกตติ้งออนไลน์

5.ห้องสมุดออนไลน์

19755983_1542135212504196_710680340_n

ในการนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวรวมทั้งยังเป็นการต่อยอด ขยายผลให้ครอบคลุมสามารถใช้งานได้กับครู กศน. และนักศึกษา การดำเนินการระบบช่วยเหลือผู้เรียน Kppnfe 60.0 ให้มีขอบข่ายงานที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับTHAILAND 4.0 จึงได้จัดทำระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน กศน. สนับสนุน 4 ศูนย์การเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ Social Media รองรับ Thailand 4.0 เพื่อใช้กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต่อไป