ต้องหยุดยาเสพติด.!! ผู้ว่ากำแพงเพชร สั่งการเข้ม.!!พบเด็กหน้าเสาธง“ป้องปรามยาเสพติด”รุกพื้นที่ให้เห็นผลไม่ลดไม่เลิกลา….

“ดำเนินการในพื้นที่เ

Read more