ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด (ตราเพชร) ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่า กศน. เงินล้าน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ง รมช.ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ให้ความสำคัญ ดำเนินการเอง โดยเทปจะนำออกอากาศ ทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

ตามที่สำนักงาน กศน.จ

Read more

เริ่มแล้ว..!!! ล้านต้น บนแผ่นดิน ปลูก ปัก รัก​ษา เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ​ กศน.พราน​กระต่าย​ กำ​แพง​เพชร ร่วมจัดสภากาชาด​ไทย

“ล้านต้น สืบสา

Read more