สกร.อำเภอพรานกระต่าย กาชาด “จุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาล” ภายใต้โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ/รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานและจัดทำรายละเอียการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

Read more