สกร.จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 25 ธันว

Read more