ร่วมการประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ และสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน

Read more