ร่วมรับนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ของสำนักงาน กศน. ในการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2566 เน้นย้ำความปลอดภัยในสถานศึกษา และการป้องกันยาเสพติด

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (23 ตุลาคม) 2565

วันที่ 26 ตุลาคม 256

Read more

23 ตุลาคม “วันปิยมหาราช” กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more