ย้ำ! ทำงานฝ่าวิกฤต…เคร่งครัดมาตรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบความถูกต้องการจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยและค่าตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์และการตรวจไขว้ (GPAX) ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล/แขวง ตามแนวนโยบาย “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ” วันที่ 8 เมษายน 2564 “1 สนง. 78 กศน.ตำบล”

นายพีระพงษ์ รุ่งเรือ

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันอังคารที่ 6 เมษาย

Read more