ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๕ และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร 

วันที่ 31 มีนาคม 256

Read more

จัดการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ “โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565” ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 25 มีนาค

Read more