ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565

s__6152201
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรs__6152204s__6152205