ไม่ใช่ “ดำดง” แต่จะดำรงไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการสร้างการรับรู้…. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 25…

.วันจันทร์ที่ 18 มีน

Read more

ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้แทนพระองค์ นำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม

Read more