ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2567

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2567 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร430899700_7805134879520626_8070054602065192975_n-1

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมี นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธ์ชัย PR.สนง.สกร.กำแพงเพชร430882357_7805139532853494_6645205376268974325_n430870990_7805139566186824_8931351869049115725_n430991762_7805135506187230_3311611885956739047_n431325321_7805135526187228_7163229475212193497_n431013011_7805136209520493_1511140611928645821_n430892555_7805135979520516_7540002433455693618_n430956842_7805136702853777_8621452090679593168_n