ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังกวัดกำแพงเพชร และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาค

Read more

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐ

Read more