ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 31 มกราคม 256

Read more