ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 16.45 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระอุโบสถวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรc77be6e0-b90f-4a43-814f-a46830ce33fd23fbb634fe-7384-4f6d-847f-df8cd12fc470615783af-f7f4-48ff-b2ec-07827593a0c3