ผลงานดี มีคุณภาพ สร้างสรรค์โดย สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรสร้างความเข้มแข็งพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 3

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี “ไหว้พระบรมธาตุ เพ็ญเดือน 3” ประจำปี 2567 และพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีตั้งกองทุนมูลนิธิพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

วันศุกร์ที่ 23 กุมภา

Read more

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุ

Read more