ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นำโดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร และ นางสาวสุภาภรณ์ หาญสำเภา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ สกร.ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยาdad1fbad-1cf4-4752-8936-c13b46a88090

ด้วยสถาบัน สกร.ภาคเหนือ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ สกร.จังหวัดในเขตภาคเหนือ กำนหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน สะท้อนความคิดเห็นการนิเทศ สกร. ในเขตภาคเหนือ ที่ผ่านมาพร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศงาน สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนะนำเครื่องมือนิเทศ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชรef7ed92a-5fed-4c7f-b506-3dd51fcca10cc03e6adf-6a47-4abd-9c83-3b8bed487d385de6a75e-6f5c-4b8c-b5b6-82a098f1352c