รมช.ศธ “นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์” เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤ

Read more

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 18 ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน

สำนักงาน กศน.จังหวัด

Read more