NEW! กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทั้ง 3 ระดับประจำภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ของ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีนายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565318064

ของ กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ทั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่ในสังกัดที่เข้ารับการปฐมนิเทศทั้ง 3 ระดับ รวมทั้งสิ้น 165 คน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย ทีมข่าว กศน.กำแพงเพชร318065318441