ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25651654263520480
ด้วยวันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ประกอบด้วย 1654263584976พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมงคล พลายชมพูนุท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ดังนี้ เวลา 07.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน และเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติฯ ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตร ณ ริมแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน1654263506699

 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดต้นไม้วัชพืช บริเวณคูเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 1654263546709และ เวลา 18.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุนเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร1654263073541img20220603191923img20220603192421