ทำแต่เรื่อง ดี ดี “อาสาสมัคร กศน.” สกร.จังหวัดกำแพงเพชรเปิดโครงการอบรมพัฒนาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัคร กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กร

Read more

ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 25 กรกฎ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมการเ

Read more