ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ผ่านการอบรม “จิตอาสา 904 หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3/62 รหัส 3ข-181 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 25661245

ด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า ตำรวจภูธรภาค 6 มีข้อสั่งการในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ให้หน่วยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ลานข้างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร54564

นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ผู้ผ่านการอบรม “จิตอาสา 904 หลักสูตรขั้นพื้นฐาน (ภาค 3) รุ่นที่ 3/62 รหัส 3ข-181 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 น. ณ ลานข้างสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร