ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดยว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด1690527308016

เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยพร้อมเพรียง1690527300651

เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล (พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 72 รูป) ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน1690546844149

และ ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ ณ ริมแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน16905273966641690546820959

เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร169054692754216905469246261690551344789เวลา 17.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน โดยมีนายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร16905473264221690549010043img_20230728_1928231690549020564