ร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากร กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal TKP) ปีงบประมาณ 2564

นายพีระพงษ์ รุ่งเรือ

Read more