ร่วมกำหนดมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2564

71d1c7ea-a259-48d5-ab71-98e755afb728-l0-001นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22/2564 ณ ห้องประชุมซ้อมกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร209112

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 22/2564 เพื่อร่วมกำหนดมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรค อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2564 ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร209110