ร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากร กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal TKP) ปีงบประมาณ 2564

นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากร กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ 209118

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-11.00 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการอบรมบุคลากร กศน.ตำบล ครูผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ห้องสมุดและบรรณารักษ์ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ด้วยระบบออนไลน์ ตามโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal TKP) ปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฯ และ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงาน กศน. เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำคลังความรู้ในระดับตำบล และเผยแพร่ให้กับประชาชนเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป  //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร