หมดเปลือก “คนข่าว” โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมนักประชาสัมพันธ์ “ปั้น PR.” เจนใหม่ เผยเรื่องจริงงดงานมโน…

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภา

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดกำแพงเพชรจัดก

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more