ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ ZOOM

s__10535148วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบ ZOOM s__10535062เพื่อพิจารณาโครงการทุนdownload india sex xvideospornshd.com shakilasax
การศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยผู้ผ่านการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม การประเมินวิทยฐานะ การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอน การขออนุมัติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ การกำหนด ปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือน การประกาศคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศักยภาพผู้ประสงค์ขอย้ายและจัดลำดับตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพและตัวชี้วัดการย้ายผู้บริหารสสถานศึกษา การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ดร.ชูสิน  วรเดช ศึกษาธิการภาค 18 เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร s__10535055s__10535056s__10535061s__10535063s__10535067s__10535068

//ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.กำแพงเพชร