วันวิทย์ออนไลน์..!!! ดร.วรัท เลขาธิการ กศน. ชวนร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ

fb_img_1629239712516

เลขาธิการ กศน. เชิญชวนร่วมกิจกรรม“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” โดย ศูนย์วิทย์ฯ จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ทั่วประเทศ

fb_img_1629239705475

ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ” พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย ทรงวางรากฐานในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ต่อเนื่องทุกปีตลอดมา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีความรุนแรงในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศทั้ง 20 แห่ง จึงได้ปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมเนื่องใน“วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564” เป็นแบบ “ปกติวิถีใหม่ (New Normal)” ในรูปแบบออนไลน์ มีการเผยแพร่ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในรูปแบบ Live สด ผ่าน Facebook ผ่านระบบ Zoom หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ

fb_img_1629239709633

อาทินิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) การ Live สด พาชมนิทรรศการใหม่ “Coding ทักษะเพื่อชีวิต” การประกวดออกแบบบอร์ดเกม “Coding เพื่อส่งเสริมทักษะด้านวิทยาการคำนวณ” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย หรือ ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ
กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
การประกวดคลิปวีดิทัศน์ เรื่อง “Science Kids” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น และเรื่อง “ครอบครัวนักวิทยาศาสตร์” ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลาการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เยาวชนไทยกับภารกิจอวกาศ” ของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการตอบคำถามชิงรางวัล และอื่น ๆ อีกหลากหลายกิจกรรม

fb_img_1629239723728
ทั้งนี้ นับเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ในยุคดิจิทัล ในศตวรรษที่ 21 ที่เราได้เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนให้คุณครู นักเรียน นักศึกษา กศน. และผู้สนใจทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้ ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ของแต่ละแห่ง และหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ความเพลิดเพลิน และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

fb_img_1629239716561

ขอบคุณ : นภัสสรณ์ ข่าว