ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด (ตราเพชร) ได้รับเลือกเป็น “ศิษย์เก่า กศน. เงินล้าน” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่ง รมช.ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ให้ความสำคัญ ดำเนินการเอง โดยเทปจะนำออกอากาศ ทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV

501711ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยนายพีระพงษ์  รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินการวางแผนการผลิตและเผยแพร่กิจกรรม TOP ONIE The Series 221827241_4664957576871721_3730956642125293901_nภายใต้นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ในลักษณะของการสัมภาษณ์ บุคคล / กิจกรรม / หน่วยงานเด่นในพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เรียบเรียงตัดต่อเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ETV ผ่านรายการ “เรียนนอกรั้ว” 218872526_4664957816871697_9221165078863786527_n218255115_4664957896871689_1909795038838449769_nโดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน กศน.ด้วยการนำเสนอวิถีชีวิต และหลักการในการดำรงชีพของศิษย์เก่า กศน. ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และได้กำหนดให้เผยแพร่ความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจเฉาก๊วยชากังราวสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าและอดีตบุคลากรในสังกัด กศน. เป็น 1 ใน10 ของกิจกรรมของรายการเรียนนอกรั้ว TOP ONIE The Series219301341_4664957413538404_8488691796344308049_n219650276_4664957606871718_3165996069531224814_n218244984_4664957863538359_4204991698574819021_n

//PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร