เราทำได้..!!! ออนไลน์คือทางรอด โควิดหยุดเราไม่ได้ platform กศน.พรานกระต่าย​ การพัฒนาผู้เรียน

videoframe_20210720_130951_com-huawei-himovie-overseas

“platform โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร พัฒนาขึ้น”

fb_img_1626387309775ตามที่สถานการณ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้ การจัดการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้

fb_img_1626764335528

นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ที่มีแนวคิดที่จะปรับใช้ระบบออนไลน์เข้ามาสนับสนุนในการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ไม่ขาดช่วงกับสถานการณ์โควิด ซึ่งทีมครูและบุคลากรก็ร่วมกันดำเนินการ

1626780317702ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบได้ โดยกรอกข้อมูลพื้นฐานใน Google form เข้าเรียนรู้ในระบบ ตอบแบบสอบถาม รับใบประกาศการผ่านกิจกรรมซึ่งครูจะ กรต. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ถึงบ้านตามที่อยู่ที่ปรากฏ ไหนข้อมูลพื้นฐานทั้งนี้การดำเนินการเป็นการแก้ปัญหา เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ ยกระดับสู่สากลโดยพัฒนาระบบ จะทีมกศนอำเภอพรานกระต่ายเอง

fb_img_1626764034397