โควิดแรง..!!! งดเดินทาง ส่งผลอบรมออนไลน์ kppnfe60.3​ ส่งกำแพง​เพชร ​รับลำปางวันแรกลื่น

1626053995858

โควิดรุนแรงงดการเดินทาง กศน.กำแพงเพชรจัดอบรมครูออนไลน์ให้กศน.ลำปาง ระบบช่วยเหลือผู้เรียนและครู กศน.ออนไลน์

1626064306424_edit_7636914219667

เนื่องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปางโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดลำปาง ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย นายกำจร หัดไทย ผอ.กศน.อำเภอพรานกระต่าย, นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน.ตำบลท่าไม้ กศน.อําเภอพรานกระต่าย, นายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.ตำบลท่าพุทรา กศน.อำเภอคลองขลุง และนายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ครูกศน.ตำบลบึงสามัคคี กศน.อําเภอบึงสามัคคี เพื่อให้ความรู้เรื่องการจัดเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านระบบปฏิบัติการ ที่ได้คิดและพัฒนาขึ้น คือ ระบบช่วยเหลือผู้เรียนและครูออนไลน์ Kppnfe60.3 โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

screenshot_20210712_133632_com-microsoft-teams

แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิค-19 ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนมีมาตรการเข้มข้นขึ้นเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดและให้งดเว้นการเดินทางข้ามจังหวัด เพื่อป้องกันโรคโควิด จึงทำให้ได้ปรับรูปแบบการอบรมเป็นระบบออนไลน์ มีสถานีส่งที่ กศน.อำเภอพรานกระต่าย และมีสถานีปลายทางที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ผ่านระบบTeams โดยการอบรมในวันแรกผ่านไปได้ด้วยดี

screenshot_20210712_134732_com-microsoft-teams