ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมร่วมประชุมชี้แจงแผนถวายความปลอดภัย และประสานการปฏิบัติการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม ซุ้มกอ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร362215100_6965249286842527_5097539896434120298_n

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายอาคาร “สิริคุณาทร” ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (สรุปและรายงานผล ) ครั้งที่ 3/2566

362232760_6965249653509157_1307422315458163264_nและ ในเวลา 14.00 น. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแผนถวายความปลอดภัย และประสานการปฏิบัติการเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร362257596_6965251280175661_3477935943972831291_n

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมกาเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม ซุ้มกอ (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร //ภาพ : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย Pr.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร362226618_6965251220175667_577649088272644932_n362202266_6965249310175858_5935873785989825745_n362295540_6965249490175840_2173735979010440940_n362215636_6965249276842528_1992472292514972034_n362623988_6965249456842510_3619499603660473471_n