ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระบบ Zoom Meeting

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ดร. สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุมฯ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ362903481_6978921258808663_5356551946367998303_n

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมผู้บริหารศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียงกัน // ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร362687465_6978932508807538_4665967658809773631_n362921179_6978925378808251_8192527601004072583_n362911754_6978928622141260_4559996878662837715_n362902741_6978936692140453_5052519437980053904_n362939611_6978925455474910_40425480439618429_n