ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565287075834_5694319383935530_2275231963470194736_n

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 จังหวัดกำแพงเพชร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชร287148258_5694319387268863_3274159229765494697_n287185502_5694319503935518_6539583385578794840_n287100956_5694319390602196_7297841618548107111_ntimeline_25650609_133526