รมช.ศธ “นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์” เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้” 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้s__7053392

โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพสร้างรายได้”  ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. ผู้แทนเลขาธิการ กศน.  เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกล่าวการนำนโยบายสู่การปฏิบัติแก่ ผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ และครูในสังกัดสำนักงาน กศน. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา  //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย ทีมข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร4224926224905224903