เลือกเพียง 1 ลงพื้นที่ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม

timeline_20220506_153134วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอพรานกระต่าย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อดำเนินการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ของสถานศึกษาที่มีคะแนนสูงสุด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และ

timeline_20220506_153405 กศน.ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวแทน ระดับจังหวัด กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ให้ได้ จำนวน 1 แห่ง เพื่อส่งผล กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ที่ได้รับการคัดเลือก ไปเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับกลุ่ม กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ต่อไป  //ข่าว:พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.กศน.จังหวัดกำแพงเพชรtimeline_20220506_153400timeline_20220506_153343timeline_20220506_153323timeline_20220506_153046timeline_20220506_153049timeline_20220506_153104timeline_20220506_153031