ร่วมกิจกรรมขยายผล โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด ณ จังหวัดนครสวรรค์

279552055_5573939245973545_9190485776802881362_nวันที่ 29 เมษายน 2565 นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 (กิจกรรมขยายผล)279573728_5573945062639630_6124912578812813496_n-1

ในวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าว อู่น้ำ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กศน. ให้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในฐานะประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และการประกวดคัดเลือกโครงงาน จิตอาสาต้นแบบ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมีนายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร279551427_5573941092640027_2088870027111313100_n279542517_5573940969306706_6387140255020253250_n279531144_5573946702639466_3301281931697511583_n279514263_5573946519306151_6472366737196851734_n279576420_5573946052639531_7830164435801846127_n279504490_5573946469306156_2631441362147654245_n279550197_5573946632639473_3076648074899150955_n279498716_5573936255973844_5211548367943392908_n279605763_5573944155973054_1283891698586873552_n