ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด7074

เข้าร่วมร่วมพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก “งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567” ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร7066

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ – เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ดินแดนมรดกโลก (กิจกรรม FESTIVAL FIGHTING) วิถีชีวิตและกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกำแพงเพชร 5 วิถี ได้แก่ 1) วิถีคนนครชุม 2)วิถีคนไททรงดำ 3) วิถีไทยอีสาน 4) วิถีไทยลาวครั่ง และ 5) วิถีไทยภูเขา ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร //พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร70687071