ร่วมพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วันที่่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.00 น. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราชในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0857373585 เอกลักษณ์ สังข์ทอง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.39 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราชในงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง” และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 โดยมี นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร,
428622418_7766316573402457_7237432802687161880_nพ.อ.เสมอ แจ่มใส รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.โอภาส คงเมือง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวนุชรินทร์ภัทร์ ธีระบุญยะ วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ตุลาการ, ศาล หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี โดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย บนโต๊ะหมู่บูชา และจุดเทียนเงิน เทียนทอง บนโต๊ะเครื่องสังเวย จากนั้น จุดธูปสังเวยเทวดา ก่อนจะนำไปปักบนเครื่องสังเวย จากนั้นพราหมณ์ประกอบพิธีอัญเชิญรุกขเทวดา ตามลำดับ428622664_7766337820066999_4652735901767103146_n
สำหรับขั้นตอนพิธีพราหมณ์ การบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริยาธิราช เป็นการเริ่มต้นของงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีมาตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระเจ้าลิไท หรือที่รู้จักกันดีในอีกนามหนึ่งว่า พระเจ้าทรงธรรม ซึ่งเป็นยุคที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ สร้างวัดวาอารามใหญ่โตสวยงามมากมาย รวมทั้งมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากประเทศศรีลังกามาสถาปนาประดิษฐานไว้ ในองค์พระเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
428613646_7766340793400035_959749190030269530_nและพร้อมกันนี้ยังได้อัญเชิญต้นพระศรีมหาโพธิ์ มาปลูกไว้ที่บริเวณด้านหลังองค์พระเจดีย์ ซึ่งยังคงปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่ตราบทุกวันนี้
สำหรับงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2567 ณ บริเวณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และกำหนดพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธ์ุชัย PR.สกร.กำแพงเพชร428611170_7766195686747879_3706047326960781029_n428605256_7766341333399981_5307661891117670805_n