สกร.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด428608830_7763078847059563_6562025775245319984_n

เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฯ ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร428620207_7763255407041907_8095839345187367690_n

และมอบหมายให้ศูนย์ส่งเสริมกาเรียนรู้อำเภอคลองขลุง สถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคลองขลุง428608267_7763082637059184_548922326331815981_n428610033_7763261487041299_1324972385298824672_n428613254_7763260983708016_892279635200490956_n428610798_7763079350392846_603313541251683815_n-1 428605285_7763078340392947_5288655859948251550_n428608150_7763677270333054_8030913888017028916_n428615056_7763696586997789_6514584119975839173_n 428615319_7763704070330374_6647919892213635354_n

นำทีมโดย ข้าราชการครู พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ และได้นำกิจกรรมร่วมสนับสนุนและให้บริการ เช่น ให้บริการส่งเสริมการอ่าน โดยรถโมบายเคลื่อนที่จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมกิจกรรมตอบคำถามจากแผ่นป้ายปริศนาชิงรางวัล เปิดสอนอาชีพหลักสูตรระยะสั้นการทำการบูร และแจกให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร