พิธีเปิดงานกีฬา กศน.ภาคเหนือ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬา กศนภาคเหนือเกมส์ 2566 โดยมีนายสังข์ กาญจเพิ่มพูน อำนวยการสถาบัน กศนภาคเหนือเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้327751774_541191274740070_2363601757808262438_n

ด้วยสถาบัน กศน.ภาคเหนือ กำหนดจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักศึกษา กศน. ครูผู้บริหารบุคลากรของ กศน. ได้ร่วมกันแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีความรักความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา One Spirit โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑา รวม 5 ประเภท มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน และในครั้งนี้ถือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาในเขตภาคเหนือเพื่อเข้าร่วม การแข่งขันในระดับประเทศต่อไป //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร327752395_910879470089351_3654003912588920892_n327072384_908087647276198_5521206975383384177_n327605984_3543420295890662_4555474979818060460_n328029573_580444303576708_7410283739548265231_n327923076_734187191454654_4125676365035190053_n326812389_1362453431185682_2937767524738731701_n