ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญช่วย  หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566s__35332104

มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การแต่งตั้งครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ การย้ายสายบริหารสถานศึกษา การเปลี่ยนตำแหน่ง การบ้าย การโอน ตำแหน่ง 38 ค.(2) และการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานนิเทศการศึกษา โดย ดร.รมย์  พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ s__35332108

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : นางสาวพิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร s__35332118s__35332121