กศน.กำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 ในอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร328314935_635143021945815_5688962519922761722_n

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริการสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร กศน.จังหวัด/อำเภอ ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงาน พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 44 คน327918893_903877327594418_1091082726635816046_n

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือน ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานภารกิจต่าง ๆ ตามนโยบายของสำนักงาน กศน. กำหนดทิศทางที่จะเป็นการพัฒนางาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร โดยพร้อมเพรียง //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย328128978_1373925226712770_9200485258678195626_n328097318_1167933240554725_7515102693527379541_n327910917_854304992316703_6914603906184379385_n