ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

122764117_3673501672673192_7929566997197822554_o

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.ศิวาวิทย์ สำเร็จผล เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอาราหลวง ตำนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

122728489_3673503409339685_6146825628620921292_o

 

122708516_3673502826006410_7710305542163845740_o123121074_3673501799339846_7741231276632278263_o//พิมพ์พพจี พันธุ์ชัย : รายงาน