พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้ผู้แทนพระองค์ นำไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09:09 น. ณ ที่ว่าการอำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพจำนวน 1,000 ชุด ไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมกับกล่าวอัญเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยผ่านถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่ดังกล่าว430943243_7801397989894315_9081576678432519035_n

โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม, นายอนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.เสมอ แจมใส รอง ผอ. รมน.จังหวัดฯ, นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร, นายนิรุทธ์ สาธุวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร, นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ

430974112_7801419593225488_8050681559713424083_n

จากนั้น เวลา 10.15 น. องคมนตรี พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จำนวน 3 ราย นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่าด้วยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา จังหวัดกำแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมา เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงประกอบกับมีลูกเห็บตกลง ในบางพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเหตุทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย430869759_7801426696558111_2242730292853298149_n

และทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งส่วนราชการ ตลอดจนพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหาย รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นทั้งหมด 6 อำเภอ 19 ตำบล 59 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,944 ครัวเรือน ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย จำนวน 1,250 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบ ประมาณ 14,780.25 ไร่ เป็นนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ได้แก่ ไร่ข้าวโพด กล้วย มะละกอ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 2 อำเภอ ได้แก่อำเภอคลองขลุง ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 1,092 หลังคาเรือน สถานที่ราชการ 1 แห่ง วัด 1 แห่ง เสาไฟฟ้า 20 ต้น พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 7,846.25 ไร่ และอำเภอไทรงาม ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 93 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 1,311 ไร่430977687_7801396893227758_3256931459522756605_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร จิตอาสา 904 จังหวัดกำแพงเพชร รหัส 3ข-181 พิธีเชิญสิ่งของพระราชการ มอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย และร่วมลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ให้กัระชาชนในพื้นที่อำเภอคลองขลุง //ข่าว :พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.กำแพงเพชร

430977734_7801413489892765_1456358315134376242_n430987900_7801414109892703_8999320231546908135_n429945584_7801394083228039_4825522260427198106_n429682205_7801388296561951_6380472047053631324_n