ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดกำแพงเพชรจัดก

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2567 – 2570) ของสถานศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 24 เมษายน 256

Read more

ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

Read more