รุดหน้า ทุกก้าว สกร.กำแพงเพชร เปิดโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณ ระยะที่ 4

วันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะที่ 4 โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร433138702_7902671473100299_1809727328444177898_n

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะที่ 4 ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการใต้กรอบแนวคิด ของคณะผู้บริการ

432987665_7902667433100703_6371382408986498722_nโดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นางดุจเดือนคำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร นายมงคล พลายชมพูนุท ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไทรงาม นายกำจร หัดไทย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย พร้อมกับทีมวิทยาการ นายอภิวัฒน์ สังคง ครู กศน.ตำบลท่าไม้ อำเภอพรานกระต่าย นายวิวัฒน์ แสงพุ่ม ครู กศน.ตำบล บึงสามัคคี อำเภอบึงสามัคี และ นายอินทนนท์ แก้วทอง ครู กศน.ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการรับส่งเอกสาร กำกับ และติดตาม พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรค ของการทดลองในระบบฯ ในระยะที่ 1 – 3 เพื่อพัฒนารบบดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายต่อไป //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย PR.สกร.จังหวัดกำแพงเพชร

432980027_7902671796433600_2885702846186746200_n432994766_7902672603100186_1204262095983298592_n433013165_7902672066433573_5267444383143274339_n432994870_7902667836433996_8921809756813510134_n-1433126579_7902670826433697_5789684184528024328_n432995384_7902668883100558_3522993596049425272_n433127280_7902667283100718_240816408504613519_n433132224_7902665516434228_105497912658504156_n