ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2565

s__11722798วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายพีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ขอสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร (กศจ.) พ.ศ.2565 การเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พ.ศ.2565 โดยมีนายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมแม่ปิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร //ข่าว : พิมพ์พจี พันธุ์ชัย รายงานs__11722804s__11722800276120311_1344793416041547_7374748722586605831_ns__11722816275996049_1344793602708195_3387912562436612371_n