ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ/รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานและจัดทำรายละเอียการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

สกร.จังหวัดกำแพงเพชร โดย ว่าที่ พ.ต.ดำริห์ ติยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนางดุจเดือน คำวัง รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ/รูปแบบ แนวทางการดำเนินงานและจัดทำรายละเอียการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 27 – 30 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี371535333_7099243903443064_4606091017376713839_n372010930_7099243593443095_4860637618452136818_n371976000_7099243610109760_3842384470414322660_n